Bezohlední řidiči jsou hrozbou na vjezdech do Břeclavi

Rychlostí přes 100 km v hodině vjelo do Břeclavi na ulici Lednická 845 řidičů a na ulici Bratislavská dokonce 3 565 řidičů. Neuvěřitelná čísla znovu obsahují výsledky statistického měření Městské policie Břeclav na vjezdech do města za období od poloviny listopadu 2019 do půlky května 2021.

V uvedeném době vjelo do města z obou směrů téměř 3,5 milionu vozidel a 1 650 000 z nich sem vjíždělo rychlostí vyšší než 55 km/h.

„Tisíce řidičů vjíždí do města rychleji, než je povolená padesátka. Měření rychlosti děláme dlouhodobě a chování řidičů se nelepší. Naše koalice slíbila, že zvýšíme bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města, takže pro zlepšení dopravní situace uděláme maximum,“ zdůraznil starosta města Svatopluk Pěček. „Na vjezdu do města ulicí Lednická překročili dokonce tři řidiči rychlost 170 km v hodině, na Bratislavské takto jel jeden řidič. Rychleji než 140 km/h. jelo v uvedeném období 19 vozidel na Lednické a 26 řidičů na ulici Bratislavská,“ doplnil statistiku starosta.

Z čísel například plyne, že ulicí Bratislavská vjelo od 1. dubna do poloviny května 2021 do Břeclavi přes 72 tisíc automobilů, které dodržely rychlost, ale bezmála 100 tisíc dalších rychlost na vjezdu překročilo. Ve stejném období vjelo do města ulicí Lednická téměř 78 tisíc automobilů povolenou rychlostí, ale dalších více než 46 tisíc povolenou padesátku překročilo.

Výsledky orientačního měření budou podkladem pro rozhodnutí města o instalaci měřících jednotek na rizikových příjezdech do města. Dopravní statistika vznikla na základě orientačního měření, takže za překračování rychlosti nebyly udělovány pokuty.

Břeclav, 25. srpna 2021