Bezpečnost na silnicích v Břeclavi zvýší nový radar

Opakované stížnosti místních obyvatel a žádosti občanů o vyřešení nebezpečné situace kolem páteřní komunikace v městské části Charvátská Nová Ves a výsledky dlouhodobých statistických měření vedly vedení města Břeclavi k rozhodnutí nainstalovat pro obousměrné úsekové měření na ulici Lednická radar.

Ze statistik Městské policie Břeclav plyne, že za období od poloviny listopadu 2019 do konce září 2021 vjelo do města z obou směrů (ulice Lednická a ulice Bratislavská) celkem 4 783 143 automobilů a 2 272 321 z nich sem vjíždělo rychlostí vyšší než 55 km/h.

 

V letošním roce byla posunuta značka označení obce až k začátku obytné zástavby, aby byla rychlost automobilů měřena opravdu až při vjezdu do obce. Podstatou nového úsekového měření je, že radar bude měřit průměrnou rychlost vozidla na obou úsecích. Řidiči se tak nemusejí obávat výkyvů rychlosti například při předjíždění.

 

„Podněty občanů a výsledky měření byly podkladem pro rozhodnutí města o instalaci detekčních bodů na dvou měřených úsecích v městské části Charvátská Nová Ves. Věříme, že radar pomůže celkovému zklidnění dynamiky a plynulosti provozu, protože frekventovaná komunikace vede středem městské části,“ uvedl starosta Svatopluk Pěček. „Měření rychlosti děláme dlouhodobě a výsledky se nelepší. Kamery jsou umístěny na viditelných místech, takže by mohly mít také preventivní dopad na chování řidičů,“ doplnil starosta.

Instalací radaru na ulici Lednická končí orientační měření, u kterého nebyli řidiči pokutováni. Nově se bude měřit v celé délce komunikace ve dvou úsecích – první měří 360 a druhý 580 metrů. Měření úsekové rychlosti pomocí detekčních bodů bude po krátkém zkušebním provozu uvedeno do ostrého provozu v průběhu listopadu.

Členové koalice vedení města slíbili ve svém programovém prohlášení občanům, že zvýší bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města. Orientační měření na ulici Bratislavská bude pokračovat, shromažďovat potřebné údaje z provozu v místě, a výsledky budou průběžně vyhodnocovány v úzké součinnosti s dopravní policií.

Břeclav, 26. 10. 2021

usekove_mereni.png