Bio popelnice i v březnu a nová mobilní sběrná místa s obsluhou

Město Břeclav prodloužilo možnost pro vyzvednutí bio popelnic pro obyvatele rodinných domů. Zároveň plánuje zrušení stávajících velkoobjemových kontejnerů a vytvoří mobilní sběrná místa s obsluhou.

Upozorňujeme občany z rodinných domů, že si mohou ještě celý březen přijít vyzvednout svoji bio popelnici. Svoz bio odpadu přímo od rodinných domů začne už v průběhu března. Od dubna budou postupně rušena stanoviště velkoobjemových kontejnerů určená na bioodpad a vzniknou mobilní sběrná místa s obsluhou. Bude se jednat o lokality Stará Břeclav, Poštorná, Ch. N. Ves a zahrádkářská osada Na Širokých. Zde budou moci občané zlikvidovat bio a objemný odpad. Sběrná místa s obsluhou budou v provozu vždy jeden den v týdnu. Upřesnění dnů a časového rozsahu bude včas zveřejněno. Občané mohou i nadále využívat Sběrný dvůr Sovadinova nebo Sběrné místo Hájová.

 

Přijďte si pro bio popelnici o objemu 240l zdarma. Výdej probíhá na hale RENA v úterý, středu, pátek: 11:00 – 18:00 hod. a v sobotu 08:00 – 12:00 hod. Nezapomeňte si občanský průkaz. Váš bio odpad odvezeme od března přímo od vašeho domu.

 

Seznam lokalit velkoobjemových kontejnerů, které budou rušeny:

 

 1. Hřbitov Stará Břeclav – parkoviště
 2. Herbenova (TPH)
 3. Tovární kolonie
 4. Na Širokých
 5. Fintajslova
 6. Tylova
 7. Lednická
 8. Rovnice
 9. Ostrov
 10. Říční (2x)
 11. Záhumní  (2x)
 12. Haškova - Židovský hřbitov