Bioodpad na Záhumní bude pokračovat

Až do 20. listopadu bude možné vozit bioodpad na mobilní místo na ulici Záhumní v Poštorné.

Mobilní sběrné místo na ulici Záhumní v Poštorné bude i po 18. září sloužit k likvidaci bioodpadu. Občané sem mohou bioodpad vozit vždy v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin až do soboty 20. listopadu 2021. Město Břeclav tak vyšlo vstříc požadavkům občanů na prodloužení této služby.

Objemný odpad budou po 18. září občané vozit na nové sběrné místo Hájová nebo do sběrného dvora Sovadinova.