Břeclav bude s partnery jednat o ochraně přírody

Vedení města Břeclav vyvolalo jednání s představiteli obcí ze svého správního obvodu o ochraně přírody v oblasti Soutoku Dyje a Moravy. Schůzka se uskuteční v pátek 21. 6. 2019 v Břeclavi. Po setkání se zástupci ministerstva životního prostředí a s Agenturou ochrany přírody a krajiny chce reprezentace Břeclavi začít diskutovat s dotčenými obcemi o závazku chránit území, které je zařazené od roku 2004 do projektu Natura 2000.

„Máme nové informace z ministerstva životního prostředí, které chceme s našimi partnery z obcí, Jihomoravského kraje, ochranáři nebo lesáky probrat. Chceme znát jejich postoje, protože rozhodování o Soutoku a dalším postupu v této oblasti má dopad na územní plán nejen města Břeclavi,“ uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Potřebu chránit ohroženou přírodu na Břeclavsku vnímá i významná část občanů Břeclavi a okolních obcí. Obavy o osud lesů v oblasti Lednicko-valtického areálu vedly k sestavení petice proti nadměrné těžbě dřeva v místních lesích. Tu podepsalo zhruba tisíc občanů, především z Poštorné a Charvátské Nové Vsi.

"O významu oblasti na soutoku Moravy a Dyje z hlediska památkové péče a ochrany přírody nikdo nepochybuje. Jsou zde vyhlášeny snad všechny možné kategorie mezinárodní ochrany. Přesto ani po téměř padesát let trvajících snahách přírodovědců a ochránců přírody nedokázala Česká republika zabezpečit ochranu této unikátní kulturní krajiny nástroji národní legislativy. Těžko bychom našli větší dluh v ochraně našeho přírodního a kulturního dědictví," konstatuje Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR.

Zájemci o problematiku mohou navštívit nové webové stránky o lužní krajině Soutoku Dyje a Moravy navazující na CHKO Pálava. Text doprovází bohatá fotodokumentace a odkazy na odborné materiály.

http://soutok.nature.cz

28. 5. 2019