Břeclav bude snižovat energetickou náročnost svých objektů

V době, kdy dochází k turbulentnímu nárůstu cen energetických komodit, uzavřelo Město Břeclav smlouvu na Poskytování energetických služeb metodou EPC (Energy Performance Contracting).
Projekt je zaměřený na snížení energetické náročnosti a doplnění vlastních zdrojů energie na vybraných objektech v majetku města, ve kterých je náročná právě energetická spotřeba při jejich fungování.
"Jedná se o první významnější krok ke snížení energetické náročnosti budov v majetku města. Postupně jsou v rámci této koncepce plánovány další činnosti, které povedou ke snižování spotřeby energií. V náročných podmínkách obecně se zvyšujících nákladů na energie je to cesta, jak ve výsledku hodně ušetřit," shodli se představitelé vedení města.
Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva se společností Amper Savings, a.s., která má za úkol garantovaným způsobem přinést celkové roční úspory nákladů na energie v úrovni zhruba ve výši 4,2 miliony Kč s DPH za rok. "Smlouva zajistí úspory odpovídající cenové úrovni referenčního roku 2019, při dnešních cenách energií na burze je předpokládán výrazně vyšší přínos. Celková investice bude z dotací a úspor pokryta v délce zhruba 10 let," upřesnil dopad podepsané smlouvy vedoucí ekonomického odboru Martin Černý. "Mimo standardních úsporných prvků jako je například výměna osvětlení za nová LED svítidla, doplnění IRC regulace pro regulaci vytápění konečných prostor dochází i k instalaci fotovoltaických elektráren, využití odpadního tepla, instalaci kombinované výroby elektřiny a tepla, instalaci vzduchotechnických jednotek, doplnění stínicí techniky proti letnímu přehřívání kancelářských prostor a ucelení systémů na jednotném dohledovém systému měření a regulace."
Hlavní část realizace bude probíhat již od třetího kvartálu tohoto roku, celý projekt bude dokončen do poloviny roku 2023. Od této doby lze očekávat reálné snížení provozních nákladů například v budovách základních škol nebo energeticky náročných provozech zimního stadionu nebo městského úřadu apod.