Břeclav čekají stamilionové investice

Rekonstrukce městského koupaliště a bazénu, rekonstrukce Domova seniorů a výstavba hřiště u Základní školy Na Valtické. To jsou tři projekty, o jejichž uskutečnění rozhodli na svém středečním zasedání břeclavští zastupitelé. Bez externího financování je město nezrealizuje, zastupitelé proto schválili přijetí úvěru ve výši 700 milionů korun.

„Tyto tři akce jsou připravené a ihned po schválení úvěru můžeme začít soutěžit dodavatele. Víme, že doba je složitá, ale u všech tří areálů platí, že jsou na hranici životnosti a nemůžeme čekat, až dojde na nejhorší. Úrok sice není jako dřív, ale 4,17 procenta je velmi slušné, i vzhledem k očekávané inflaci. Břeclav takový úvěr zvládne, stejně jako podobné půjčky zvládla v minulosti při podobných větších akcích. Jde o investice jak pro nejmladší, rodiny, tak i starší občany našeho města,“ komentuje přijetí úvěru vedení města.

Město bude chtít pro jejich financování všech tří akcí maximálně využít také veškeré dotační možnosti.

S dotací už se počítá u Domova pro seniory, na kterou ministerstvo práce a sociálních věcí již poslalo 61 milionů. Rekonstrukce lůžkové části v Pavilonu A a přístavba evakuačního výtahu by měla dohromady vyjít na 184 milionů korun včetně DPH.

„Areál domova seniorů pochází ze 70. let minulého století. Čas nás dohnal. Budova zchátrala, dnes nám kolabují všechny sítě včetně stupaček. Řešíme to za provozu, ale není to dlouhodobě udržitelné. V objektu nejsou vyhovující evakuační cesty, chybí elektrická požární signalizace a evakuační výtah, což neodpovídá současně platným předpisům o požární ochraně,“ vysvětluje ředitel Domova pro seniorů David Malinkovič nutnost oprav. Jak upřesnil, výrazně se také za dobu existence domova změnila jeho klientela. Dnes je řada klientů imobilních. Rekonstrukce jim přinese větší komfort mimo jiné díky rozšířeným vstupům do pokojů i modernímu sociálnímu zázemí. Práce by měly skončit v listopadu příštího roku.

Uzavře se tak další část rekonstrukce, která již v minulých letech zahrnovala také výstavbu nové provozní budovy a rekonstrukci stravovací části pro zařízení, které je čtvrtým největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Rozpočet na opravu krytého bazénu a letního koupaliště činí 598 milionů korun s DPH. Krytý bazén i letní koupaliště v Břeclavi jsou na kritické hranici životnosti. Koupaliště bylo postaveno v 60. letech minulého století, stejně stará je tedy i technologie, která rychle dosluhuje. Obdobně je na tom krytý bazén z roku 1994, budova má zároveň velké energetické ztráty.
O dotaci chce město usilovat u Národní sportovní agentury a také prostřednictvím dotačních programů na cestovní ruch, životní prostředí  a energetiku. Celkově může takto získat až 130 milionů korun.

Modernizace koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů a moderními a úspornými technologiemi, které zajistí areálu částečnou energetickou soběstačnost. Projekt počítá ale i s rozšířením o rekreační bazén, vnitřní tobogán a také wellness část. Břeclavské koupaliště by se tak mělo  stát nejmodernějším v kraji.

„Díky rekreačnímu bazénu s vnitřním tobogánem pokryjeme potřeby návštěvníků, kteří si nyní nemohou jít s dětmi odpoledne zaplavat, protože krytý bazén majoritně využívají sportovní spolky. Druhou přidanou hodnotou je wellness v patře. Na základě zkušeností z bazénů podobné velikosti jsme přesvědčeni, že bude určitě využíváno a má ekonomickou návratnost,“ míní ředitel organizace Tereza Radek Hrdina. Jak říká, náznakem budoucího zájmu je i dnes existující saunové centrum, kde dnes musí zákazníky z kapacitních důvodů odmítat.

Školní hřiště při základní škole Na Valtické, které by mělo nahradit dnešní již naprosto nevyhovující sportoviště, počítá s investicí ve výši 57 milionů korun včetně DPH. Dotace v rámci IROP, o kterou město usiluje, by mohla činit necelých sedm milionů.

„Už před patnácti lety byl vypracován projekt na rekonstrukci hřiště, na kterou však dosud nedošlo. Hřiště je tedy ve stejném stavu, v jakém bylo v roce 1984, kdy se škola otevřela. Tartan běžeckého oválu je děravý, jsou v něm praskliny a vybouleniny. Rovněž travnaté hřiště je nerovné. Abychom se vyhnuli úrazům, učitelé ho raději nevyužívají. Chybí herní prvky, takže ani děti v družině si nemají kde hrát. Zasloužíme si hřiště odpovídající 21. století,“ shrnula ředitelka ZŠ Na Valtické Ivana Hemalová.

Nové hřiště má sloužit jak škole, tak obyvatelům největšího břeclavského sídliště. Hřiště bude po skončení výuky přístupné veřejnosti a bude doplněno o nové volnočasové prvky a poměrně velké množství zeleně. Bude sloužit také pro výcvik dobrovolných hasičů, jeho součástí bude například i hasičská tréninková věž.

Po odečtení případných dotací a snížené sazby DPH je částka k financování 633 milionů korun. Limit úvěru bude činit 700 milionů a Břeclav ho bude splácet následujících dvacet let. Úroková sazba činí 4,17 procent. Ani přijetí úvěru ovšem neznamená stopku pro jiné investiční akce. Rozpočet města stále počítá s částkou ve výši 70 – 75 milionů korun, kterou může Břeclav každoročně do investiční výstavby vynaložit.