Břeclav chce ze zámku hotel

Břeclavský zámek by se v budoucnu mohl proměnit na hotel. Město už má hotový návrh studie proveditelnosti a také akční marketingový plán, jak ambiciózního cíle dosáhnout. Prostřednictvím agentury CzechInvest nyní hledá partnera, který by se s městem do přestavby pustil formou PPP projektu.

„Opakovaně jsme se pokoušeli získat na rekonstrukci zámku peníze z různých dotačních titulů, bohužel neúspěšně. Bez dotace je přitom oprava zámku s aktuálním rozpočtem asi 500 milionů pro město nedosažitelná,“ vysvětluje starosta Svatopluk Pěček s tím, že zisk dotací komplikuje i fakt, že zámek není národní kulturní památkou, nýbrž pouze kulturní památkou.

Právě proto se vedení města začalo zabývat myšlenkou rekonstrukce zámku formou PPP projektu – tedy propojením veřejného a soukromého sektoru. Potencionálního partnera, který by do přestavby památky investoval, město hledá ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Oslovuje například zahraniční řetězce, které již mají s přestavbou památek na hotelová zařízení zkušenosti. Vkladem města do tohoto partnerství by bylo již vydané stavební povolení na rekonstrukci zámku, které Břeclav neustále udržuje v platnosti.

 Využití zámku jako hotelu město vybralo na základě doporučení architektů a zkušených analytiků s lokální i mezinárodní expertízou. Hotel by mohl nabídnout až 7 multifunkčních konferenčních a kongresových sálů až pro 551 osob. Společenské prostory by mohly sloužit k oslavám, svatbám, festivalům, kongresům, školením i různým setkáním. V zámeckých prostorách je možné vybudovat dle aktuálního návrhu do 65 pokojů – v různých pokojových kategoriích a s rozlohou od 25 do 75 m² a vždy v minimálně dvoulůžkovém obsazení. Maximální kapacita by mohla dosáhnout až 130 ubytovaných osob. Investor si ovšem může kapacitu upravit dle svých potřeb a standardů. Pamatuje se i na parkování. V parkovací podnoži lze vybudovat podzemní garáže. Nezanedbatelným faktem je i to, že v hotelu by mohlo najít práci až 50 zaměstnanců a celý projekt by byl navázán na místní podnikatelské subjekty.

Inspiraci pro přeměnu památky v hotel hledalo město v zahraničí, v tuzemsku jako vzor přestavby památky může sloužit hrad Helfštýn, který je důkazem toho, že středověká památka může jít ruku v ruce s moderní architekturou, a také hotel hotel Barceló Brno Palace na Šilingrově náměstí. I v Břeclavi je cílem zachovat genius loci zámku a jeho okolí a při přestavbě ponechat přiznané historické prvky.

 V Břeclavi dnes funguje jediný hotel, navíc stojící mimo intravilán města. „Narážíme na to například u firemní klientely. Břeclavské firmy své klienty a partnery ubytovávají v Brně, Mikulově, dokonce i Znojmě. Nemohou si tu udělat konferenci či pracovní setkání,“ poukazuje místostarosta Jakub Matuška na situace, kdy hotel odpovídající kvality Břeclavi nejvíce chybí. Optimisticky vidí i možnosti využití hotelu turisty. „Cestovní ruch roste, vrací se na předcovidovou úroveň. A jižní Morava je nejnavštěvovanější region v zemi,“ poznamenal.

Hotel v Břeclavi by mohl těžit z pozice Břeclavi coby důležitého dopravního uzlu, k jehož významu do budoucna přispěje i dobudování dálnice D55. Město leží na pomezí tří států, je vstupní branou do Lednicko-valtického areálu a do budoucna i do chystané chráněné krajinné oblasti Soutok. Služby by v hotelu mohli využít i cykloturisté projíždějící po oblíbené mezinárodní cyklostezce, která prochází v bezprostřední blízkosti zámku.

 

V souvislosti s projektem vzniká webová stránka. Její pracovní verzi najdete zde:

https://hotelzamekbreclav.cz/