Břeclav je třetí nejlepší město pro byznys

Město Břeclav obsadilo vynikající třetí místo mezi 21 jihomoravskými městy v hodnocení podmínek, které nabízí pro podnikání. V minulých letech se Břeclav pravidelně pohybovala v první desítce, tentokrát se konečně dostala na pomyslné stupně vítězů společně s Brnem a Vyškovem. Cenné ocenění dnes za Břeclav převzal starosta Svatopluk Pěček na krajském setkání Svazu měst a obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Od ostatních projektů se odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií - podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. U Břeclavi ocenili vysoký podíl právnických osob a vysoký počet úředních hodin. Podnikatelé zde mohou také ocenit vyšší míru nezaměstnanosti mladých, která je předpokladem dobrého potenciálu lidských zdrojů. Velmi kladně byla také hodnocena výše prostředků vynakládaných na veřejnou dopravu.

MPB1.jpg