Břeclav je vítězem soutěže o Nejlepší připravovaný EPC projekt

Město Břeclav se stalo vítězem 11. ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt v České republice za rok 2021. Soutěž vyhlašuje Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Projekt města Břeclav, který zahrnuje řešení pro osm objektů v majetku města, vyhodnotila odborná porota jako nejlépe připravený energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2021.

 

„Současná doba je velmi turbulentní, co se týká energií, nakládání a vůbec celkového hospodaření s nimi. Jsem velmi rád, že jsme se dali na cestu energetického managementu. S pomocí odborníků jsme dali dohromady projekt EPC, který zahrnuje zimní stadion, městský úřad a dvě největší školy u nás v Břeclavi, kdy za přispění dotace z OPŽP a vlastních finančních prostředků budeme moci učinit taková opatření, která povedou k význačným úsporám energií ve městě,“ přiblížil situaci Richard Zemánek, místostarosta města zodpovědný za energetický management v Břeclavi. „Na celém projektu významně spolupracovala také pracovní skupina pod vedením vedoucího ekonomického odboru Městského úřadu Břeclav Martina Černého. Významnou podporou je také člen týmu a ředitel městské společnosti TEREZA Radek Hrdina, který má zkušenosti se zaváděním EPC z Gumotexu,“ řekl místostarosta Zemánek.  

 

Město Břeclav se zabývá energetickým managementem již několik let a byla zde ustavena speciální pracovní skupina. „Kombinace EPC a OPŽP nám otevřela nové možnosti zejména s ohledem na rozpočet města. Překotný vývoj cen elektřiny a plynu dává této práci nový rozměr a jednoznačně ukazuje zvolenou cestu jako správnou. Během několika měsíců začne instalace fotovoltaických panelů, nové vzduchotechniky s rekuperací, LED osvětlení a řady dalších úsporných opatření,“ popsal konkrétní kroky vedoucí ekonomického odboru Martin Černý.

 

EPC projekty (Energy Performance Contracting) jsou založeny na tom, že dodavatel zaplatí úsporná opatření (instalaci solárních panelů, zateplení nebo třeba výměnu oken) a jeho investice je postupně splácena z toho, co se opravdu uspoří. „Funguje to tak, že vybraná firma navrhne opatření, která sníží energetickou náročnost na provoz a zároveň ta opatření provede a zaplatí. Vy platíte po určitou dobu stejnou částku, jakou jste platili dříve, ale váš provoz už je úspornější, takže část toho, co platíte, jde i na umoření dluhu za investici. Jakmile se zaplatí investice za úsporná opatření, platíte třeba už jen třetinu původních splátek, protože váš provoz je díky provedeným opatřením energeticky méně náročný,“ vysvětlil místostarosta Richard Zemánek.

 

Druhé místo v soutěži připadlo projektu České pošty a třetí příčku obsadila Nemocnice Na Homolce. Čestné uznání si odnesla města Kladno a Aš. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka), Petr Holub (Budovy21), Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) a Jan Kozák (MPO) ocenila komplexní řešení zahrnující využití obnovitelných zdrojů energie, vysokou rozpracovanost projektu, a především jeho replikovatelnost pro další města a obce ČR.

 

Břeclav, 4. dubna 2022