Břeclav, Lanžhot a Kostice společně vybudují cyklostezku

V pondělí 28. května podepsali představitelé Břeclavi, Lanžhota a Kostic dohodu o vybudování cyklostezky, která protne tři katastrální území a propojí bezpečně Břeclav s Lanžhotem.

Trasa dlouhá zhruba 4,5 kilometru musí překonávat i dvě problematická místa – železniční nadjezd a nepřehlednou křižovatku na tzv. Kostické váze. První bod by měla řešit lávka souběžná s nadjezdem, druhý pak úprava křižovatky, nejpravděpodobnější se jeví vybudování kruhového objezdu.

„Cyklistická doprava je u nás fenoménem, který stále nabývá na významu. Svůj volný čas přijíždí do regionu trávit v sedlech kol stále více návštěvníků. Proto je potřeba zlepšovat infrastrukturu, aby se cyklisté mohli především bezpečně dostat z místa A do místa B. Jsem rád, že jsme se dokázali domluvit na společném postupu. Jsme sice teprve na začátku, ale věřím, že budou následovat další kroky, které povedou k cíli,“ uvedl při slavnostním podpisu smlouvy starosta Břeclavi Pavel Dominik.

„Kostice tuto iniciativu vítají, chceme rozšiřovat cyklostezky i v našem katastru. V budoucnu by na tuto hlavní cyklostezku měla navázat i cyklostezka od Kostické váhy po začátek naší obce,“ nastínila další plány starostka Kostic Anna Bradávková.

Také starosta Lanžhota Ladislav Straka společný postup vítá: „ V souvislosti s rostoucí dopravou je třeba hledat bezpečnější spojení. Jsme rád, že může být u toho a věřím, že se nám podaří zhmotnit sen mnoha cyklistů.“

Nyní se bude zpracovávat technická studie, která by měla být hotova na podzim. Pak budou následovat další nezbytné kroky – projektová příprava, povolení, majetkové vypořádání, financování a vlastní realizace. Pokud se nevyskytnou zásadní problémy, mohli by cyklisté bezpečně cestovat mezi Břeclaví a Lanžhotem zhruba za pět let.