Břeclav má Cenu za kvalitu ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra udělilo Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018 městu Břeclav, a to za zavedení systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015.Cenu převzali ve čtvrtek 16. května v Arcibiskupském paláci v Olomouci tajemník Městského úřadu Zdeněk Opálka a starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Slavnostní večer byl součástí Národní konference kvality ve veřejné správě, která se koná každoročně v gesci ministerstva vnitra. Cílem je setkávání odborníků z oblasti kvality, předávání zkušeností a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné správě.

"Dnešek ukázal, že společně dokážeme “zázraky” a pomyslnou třešničkou na dortu bylo slavnostní předání ceny Ministerstva vnitra ČR pro Město Břeclav za kvalitu ve veřejné správě, která je výsledkem práce mých kolegů z městského úřadu," uvedl k ocenění tajemník městského úřadu Zdeněk Opálka.

Městský úřad Břeclav vloni v červenci obdržel certifikát normy ISO 9001:2015 pro výkon působnosti veřejné správy, který potvrzuje, že činnost radnice odpovídá požadavkům této normy, je prováděna v požadované kvalitě a že jsou přesně stanoveny kompetence i odpovědnost jednotlivých pracovníků za vykonávání příslušných činností. Splnit podmínky pro udělení certifikátu nebylo jednoduché. Příprava na certifikaci probíhala více než rok. Během této doby se zmapovaly všechny činnosti, které se na úřadě provádějí a upřesňovala se odpovědnost konkrétních úředníků.
"Certifikát ISO 9001 je potvrzením, že v rámci úřadu jsou přesně stanoveny postupy, způsoby řešení a kompetence. Nyní je na nás, abychom nastavenou úroveň kvality udrželi a dále zvyšovali,“ uvedl tajemník Zdeněk Opálka.

20. 5. 2019