Břeclav má městského architekta

Po mnoha letech má Břeclav opět městského architekta. Rada města ve středu 21. srpna na základě doporučení výběrové komise schválila uzavření smlouvy s Ing. arch Karlem Bařinkou z Brna.

"Městský architekt bude radnici poskytovat své služby externě, nebude zaměstnancem úřadu. Od spolupráce si slibujeme větší kvalitu pořizovaných rozvojových dokumentů a projekční přípravy. Městský architekt se bude podílet také na zadávání a realizaci investičních akcí města. Bude zajišťovat architektonické a urbanistické soutěže města, koncepci tvorby veřejného prostoru a navrhovat urbanistické a architektonické úpravy ve městě," uvedl místostarosta Jakub Matuška.

Výběrová komise, kterou tvořili tři renomovaní architekti (doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Karel Božek a Ing. arch. Zdeňka Vydrová), doporučila radě města uzavřít smlouvu s pětapadesátiletým brněnským architektem, který ji zaujal koncepčním pojetím, širokým portfoliem své činnosti i praxí v zahraničí. Karel Bařinka je autorizovaným architektem pro pozemní stavby, územní plánování, interiérovou tvorbu, scénické stavby, zahradní a krajinářskou tvorbu. Je zakladatelem kanceláře kbd&p architects.

22. 8. 2019