Břeclav má rozpočet na rok 2022

Zastupitelé města Břeclavi ve středu večer 15. prosince schválili na svém posledním letošním jednání rozpočet města Břeclavi na rok 2022. Ten počítá s příjmy ve výši 583.393.000 Kč a s výdaji ve výši 701.027.000 Kč, takže plánovaný schodek je 117.634.000 korun. Do rozvojových investic půjde přes 146 milionů korun, přesně 146.497.000 Kč, a splátky úvěru budou 12 milionů korun a významné opravy 33.941.000 Kč.

Mezi hlavní skutečnosti, které letos ovlivnily sestavování rozpočtu, je zejména nárůst cen energií, který je téměř 30% nebo zákonný růst platů zaměstnanců, nová smlouva na městskou hromadnou dopravu a dopravní obslužnost nebo náklady na Technické služby města.

Mezi hlavní investiční akce v roce 2022 patří například pokračování rekonstrukce Domova seniorů ve výši téměř 25 milionů korun, úprava prostoru před vlakovým nádražím a výpravní budovou Českých drah za 20 milionů korun, rekonstrukce Komenského nábřeží ve výši přes 15 milionů korun. Školní hřiště na ZŠ Kupkova (areál Sovadinova) vyjde na 11 milionů, rekonstrukce kina Koruna bude stát přes 7 milionů korun, na seniorské bydlení v prostoru nad splavem vydá město 7 milionů korun, na rekonstrukci zimního stadionu nebo komunikace Pastvisko míří také sedm milionů korun. 

Hospodaření v letošním roce 2021 skončilo schodkem ve výši 6.146.000. Příjmy byly ve výši 687.611.000 Kč a výdaje 693.757.000 Kč. Splátky úvěru byly 12 milionů korun. V investicích se letos profinancuje 107.556.000 Kč. Rozpočet města Břeclavi na rok 2021 počítal s příjmy ve výši 530.316.000 Kč a výdaji ve výši 600.998.000 Kč, takže se schodkem ve výši 70.682.000 Kč. Na příznivý výsledek mají vliv zejména tři zásadní skutečnosti – vyšší inkaso sdílených daní, změna v běžných výdajích a vyšší kapitálové výdaje. Součástí projednávaného materiálu k rozpočtu na rok 2022 jsou také střednědobé výhledy na léta 2023-24.

Financování rozpočtu a vybraných akcí ze schváleného akčního plánu města je zajištěno vlastními zdroji z financování běžného roku, z přebytků minulých let, z dotací EU, státního rozpočtu a státních fondů.