Břeclav má v rozpočtu investice za 170 milionů

Břeclavští zastupitelé v pondělí schválili rozpočet města na rok 2018, který počítá se schodkem 108.770.000 korun. Příjmy by měly dosáhnout 547 463 000 korun, výdaje by měly činit 656 233 000. Do rozvojových investic bude směřovat 170 029 000 korun.

Současně bude čerpán již dříve schválený úvěr ve výši 59 970 000 korun. Dále bude schodek rozpočtu dorovnán přebytky z let minulých a z přijatých dotací.

Mezi hlavní investice v příštím roce bude patřit dostavba smuteční síně u městského hřbitova, výměna semaforů na průtahu městem, nové parkoviště u nemocnice, rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží, kuchyně Domova seniorů, rozšíření hřbitova, pokračovat bude i výstavba asfaltových cyklotras na hrázích kolem Dyje.

„Schodkový rozpočet neznamená automaticky špatný rozpočet. Mohli bychom relativně snadno škrtnout některé investice a měli bychom rozpočet vyrovnaný. Nemyslím si, že stavíme draze, možná jsou některé projekty příliš ambiciózní. Možná by nám stačila obřadní síň za 35 a ne za 45 milionů, ale o tom bychom mohli dlouze diskutovat. I když se některé investice v příštím roce nepodaří dotáhnout do konce, tak budou naši nástupci v úplně jiné situaci. Budou mít řadu připravených akcí, my jsme na začátku tohoto volebního období neměli prakticky nic,“ připomněl starosta města Pavel Dominik.