Břeclav nabízí dobré podmínky pro podnikání

Město Břeclav obsadilo v tradičním hodnocení Město pro byznys lichotivé 7. místo mezi 21 jihomoravskými městy.

V letošním ročníku zvítězilo Brno před Šlapanicemi a Slavkovem u Brna. Břeclav svým sedmým místem potvrdila svou stabilní příslušnost v první desítce měst, ve kterých jsou nejpříznivější podmínky pro podnikání. Až za Břeclaví se umístily například Hustopeče (11.), Hodonín (12.), Znojmo (15.) nebo Mikulov (17.).

Města a obce jsou vyhodnocována na základě 34 kritérií rozdělených do 2 oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
V oblasti Podnikatelské prostředí se hodnotí mj. počet podnikatelů a firem, znečištění ovzduší, počet lékařů, vzdálenost k dálniční síti, cena stavebních pozemků, cena bytů, nezaměstnanost, průměrný měsíční plat nebo počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání.
Přístup veřejné správy se hodnotí například podle úspěšnosti získávaní dotací, objemu dotací na veřejnou dopravu, hospodaření radnice, dluhové služby města, počtu úředních hodin nebo daně z nemovitostí pro podnikatele.
Břeclav dopadla v hodnocení velmi dobře například v hodnocení výdajů na veřejnou dopravu (1. místo), poměru dluhové služby a běžných příjmů (4.), v celkové nezaměstnanosti (5.) nebo nezaměstnanosti mladých (1.).