Břeclav nabízí pozemek pro sociální služby

Pozemek v ulici Hájová v Poštorné, na kterém se v minulosti plánovala výstavba Domu s pečovatelskou službou, nabídne město k prodeji. Ovšem s podmínkou, že na něm budoucí majitel bude minimálně dvacet let poskytovat sociální služby. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli břeclavští zastupitelé.

Od stavby Domu s pečovatelskou službou v Poštorné město ustoupilo zhruba před čtyřmi lety. Prioritu má financování jiných sociálních projektů. Konkrétně rekonstrukce Domova Seniorů a výstavba 28 bytů v rámci projektu sociálního bydlení U Splavu.

„Prodej pozemku na Hájové pomůže městu získat prostředky na tyto sociální projekty, ale zároveň dá možnost využít tento pozemek soukromým provozovatelům sociálních služeb,“ objasnil místostarosta Jakub Matuška s tím, že už v nabídkovém řízení projevili o pozemek zájem čtyři potencionální kupci. O tom, kdo jej nakonec získá, rozhodne dražba. „Proběhne nedříve v červnu. Vyvolávací cena je 24 200 000 korun,“ doplnil místostarosta.
Potřebnost sociálních služeb v Břeclavi jednoznačně dokládá demografická křivka. Dlouhodobě klesá počet obyvatel v produktivním věku. „Realita je taková, že populace stárne a stále víc lidí potřebuju péči, kterou sociální služby zajišťují. Spolupráce se soukromým sektorem je jedna z cest, jak tuto poptávku uspokojit,“ míní Jakub Matuška. 

Ve správním obvodu Břeclavi roste průměrný věk jak u mužů, tak u žen, a v obou případech nad celorepublikový průměr. Zatímco v roce 2009 byl průměrný věk obyvatel Břeclavska 40,9 let a celorepublikově 40,8 let, v roce 2021 už Břeclavané dosáhli průměrného věku 43,8 let, zatímco v rámci celé republiky to byla hranice 42,8 let. Vyššího průměrného věku se přitom dožívají ženy. 

Vítěz dražby bude mít povinnost provozovat v plánovaném objektu sociální služby po dobu dvaceti let, jinak mu hrozí sankce ve výši dvojnásobku ceny pozemku stanovené odborným posouzením, tedy ve výši přes 28 milionů korun.
Případní zájemci o využití pozemku mohou kontaktovat odbor majetkový břeclavské radnice.