Břeclav nebude část roku vybírat poplatky za předzahrádky

Za předzahrádky ušetří provozovatelé vždy šest měsíců v roce.

Každoročně v období od 1. října do 31. března budou poplatníci osvobozeni od poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění posezení a předzahrádky, které jsou používány pro účely poskytování občerstvení. Rozhodli o tom zastupitelé města schválením obecně závazné vyhlášky.

„Jedná se období, kdy poplatníci posezení a předzahrádky zpravidla neprovozují, ale na veřejném prostranství zůstává zařízení umístěné například z důvodu finančně náročné demontáže a znovu nainstalování zahrádky. Osvobozením od poplatku v období, kdy není posezení provozováno, poskytuje Město Břeclav ekonomickou úlevu provozovatelům. Prostor není využíván a zahrádka přes zimu nikomu nepřekáží,“ řekl místostarosta Richard Zemánek.

Obecně závaznou vyhlášku města Břeclavi č. 8/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 11. 9. 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s odloženou účinností od 1. 1.2020. Předmětem schválení vyhlášky byla úprava sazeb. Poplatek za umístění posezení a předzahrádky byl jedním z poplatků, u kterého byla sazba navýšena. Z důvodu novelizace zákona se tato vyhláška ještě před nabytím účinnosti nahradila vyhláškou č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Změny ve schválené vyhlášce č. 2/2019 zůstaly v nové vyhlášce č. 6/2019 zachovány a nově byly upraveny ještě další sazby poplatku.