Břeclav obnoví kamerový systém

Městská policie Břeclav dostala od Ministerstva vnitra dotaci 350 tisíc korun na modernizaci městského kamerového systému. Na nákladech na výměnu kamer se částkou 65 tisíc korun podílí také Město Břeclav.

Nové kamery budou nainstalovány na ulicích Riegrova - Krátká, Stromořadní - Husova, park na Sady 28. října, Lidická u M1 a na křižovatce u Billy. Jedná se o výměnu pěti kamer pořízených v letech 2013–2015. V současné době jsou tyto kamery již tři roky za hranicí životnosti a v případě závady na některé z nich je už nebude možné z důvodu zastaralé technologie opravit. V Břeclavi tvoří městský kamerový systém celkem 34 kamerových bodů, nejhustší síť je u přestupního terminálu IDS v prostoru před nádražím.  


„Výměna kamer umožní rychlejší a přesnější monitoring města, který využíváme hlavně pro získávání evidenčního materiálu při nehodách nebo přestupcích. Kamery také využíváme pro monitoring černých skládek nebo problematických míst na sídlištích,“ říká místostarosta Jakub Matuška.

 

Odbor prevence kriminality MV ČR se souhlasem ministra vnitra vyhlásil letošní rok celostátní Program prevence kriminality na místní úrovni 2021 (dále jen Program). Program je spojen s poskytováním státní účelové dotace samosprávám měst na realizaci dílčích preventivních projektů pozitivně ovlivňujících bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách. Podmínkou programu je minimální 10% finanční spoluúčast žadatele na každém z dílčích projektů. Dotace na tento investiční projekt byla schválena v celkové výši 350 000 Kč.