Břeclav obnovila kamerový systém

V letošním roce obdrželo město Břeclav od Ministerstva vnitra dotaci 350 000 Kč na modernizaci městského kamerového systému. Na nákladech na výměnu kamer se podílelo 75 000 Kč také Město Břeclav.

Nové kamery byly nainstalovány v ulicích Riegrova - Krátká, Stromořadní - Husova, park na Sady 28. října, Lidická u M1 a na křižovatce u OD Billa. Jedná se o výměnu pěti kamer pořízených v letech 2013 - 2015. Tyto kamery byly již za hranicí životnosti a v případě závady na některé z nich, už by nebylo možné je opravit.

Břeclavský městský kamerový systém představuje celkem 34 kamerových bodů, kdy nejhustší síť je u přestupního terminálu IDS v prostoru před nádražím.

Modernizace kamer umožní rychlejší a přesnější monitoring, který je využíván pro získávání poznatků týkajících se protiprávních jednáních a také pro potřeby PČR.