Břeclav plánuje nový objekt pro parkování

Objekt pro parkování má vzniknout nedaleko nádraží na křižovatce ulic Slovácká a Stromořadní a v první etapě by měl mít optimální kapacitu zhruba 152 parkovacích míst.

Předmětem vyhlášené soutěže je řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním na uvedeném místě a cena veřejné zakázky je přes tři milióny korun. Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Veřejná soutěž na architektonické řešení prostranství kolem parkovacího domu bude ukončena na konci října a hodnotit ji bude odborná komise České komory architektů.

Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba. V první etapě se bude objekt skládat z přízemí, 1. podlaží a pojízdné střechy. Ve druhé etapě by měl návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží s celkovou kapacitou asi 228 parkovacích míst.

https://zakazky.breclav.eu/contract_display_57.html?fbclid=IwAR0UR23DnVNeuo568ziXGJTwkdykgy0ANMFeLxhRXE3X9hW5WQ84FsXQ-4I

https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/upravy-verejneho-prostranstvi-s-viceurovnovum-parkovanim-breclav