Břeclav postaví u nádraží nový parkovací dům

Architektonická soutěž na břeclavský parkovací dům zná vítěze.

Rozhodnutím odborné komise České komory architektů vyhrál veřejnou soutěž na řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním brněnský architektonický ateliér P.P. Architects s.r.o. Objekt pro parkování má vzniknout nedaleko nádraží na křižovatce ulic Slovácká a Stromořadní a v první etapě by měl mít kapacitu zhruba 152 parkovacích míst. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba. V první etapě se bude objekt skládat z přízemí, 1. podlaží a pojízdné střechy. Ve druhé etapě by měl návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží s celkovou kapacitou asi 228 parkovacích míst. Stavba bude řešena v maximální možné míře jako energeticky soběstačný objekt.

 

„Výsledný návrh je originálně pojatá konstrukce z dřevěných vazníků, které se promítají i do fasády. Zajímavě je řešený také prostor mezi parkovacím domem a ulicí Stromořadní, kam bude orientován parter parkovacího domu,“ vysvětluje záměr stavby starosta Svatopluk Pěček.

 

Podle rozhodnutí poroty návrh vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu území při křižovatce ulic Stromořadní a Slovácké a půdorysně navazuje na stávající uliční čáry. Přínosem je zvolené měřítko fasády s ohledem na okolní zástavbu. Dispoziční řešení je racionální a funkční. Kvalitně řešený je předprostor a fasáda s vjezdy naproti domů na nároží ulic Slovácké a Husovy.

 

Odborná komise hodnotila čtyři soutěžní návrhy, dva z nich doporučila vyloučit z důvodu porušení závazných soutěžních podmínek. O celkovém pořadí rozhodli členové komise jednohlasně. Na druhém místě se umístil návrh Ing. arch. Michala Palaščáka. Oba soutěžní návrhy zadavatel veřejně vystaví.

 

Porota hlasovala v tomto složení:

Řádní členové závislí:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta města, řádný závislý člen poroty,

Bc. Jakub Matuška, místostarosta města, řádný závislý člen poroty,

Řádní členové nezávislí:

Ing. arch. Jitka Ressová, řádný nezávislý člen poroty,

Ing. arch. David Mikulášek, řádný nezávislý člen poroty,

Ing. arch. Vojtěch Mencl, nezávislý člen poroty, náhradník;

 

Zasedání předsedal při neúčasti předsedy poroty Ing.arch. Pavla Jury místopředseda poroty Bc. Svatopluk Pěček.

 

Porota konstatovala, že nalezla nejvhodnější řešení předmětu soutěže a doporučila zadavateli zahájit s vítězem jednání o zadání zakázky. Podmínkou realizace je získání dotace z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v následujícím programovém období. Cena realizace projektu je zhruba 100 milionů korun.

https://www.facebook.com/258217394201750/posts/4168749373148513/ 

n1_parkhaus.jpg