Břeclav připravuje Senior taxi

Břeclavská radnice udělala v pondělí další krok k plánovanému zavedení služby Senior taxi. Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na provozování této služby.

Město Břeclav po vzoru jiných měst a obcí aktivně reaguje na demografické stárnutí populace a snaží se vytvářet podmínky pro zajištění dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb pro seniory.

Senior taxi je určeno lidem starším 65 let nebo hendikepovaným občanům, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P (bez omezení věku). Tato osoba může být přepravována s jedním doprovodem, který nehradí platbu za převoz. Cena jedné jízdy je stanovena na 20 Kč. Za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava. Maximální počet jízd, které může oprávněná osoba s případným doprovodem využít, je šest za kalendářní měsíc.

Objednaná jízda bude realizována pouze na území města Břeclavi a jen k přepravě na určená stanoviště (městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, nemocnice, poliklinika, pošty, hřbitovy, knihovny, lékárny a ostatní lékaři na území města Břeclavi), pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin. Předpokládá se, že zkušební provoz by mohl být zahájen v červenci.

27. 5. 2019