Břeclav připravuje systém pro boj s komáry

V roce 2026 bude dokončený klapkový jez na Dyji a do lužních lesů se tak bude moci vrátit voda. Ještě než lesníci přistoupí k cílenému zaplavování území, musí fungovat systém prevence proti komářím kalamitám, na jehož vytvoření se Břeclav právě podílí ve spolupráci s krajem, hygieniky, ochránci přírody i ministerstvem životního prostředí.

„Protikomáří“ systém bude fungovat na základě dat z  čidel hladiny spodní vody a meteorologických dat. Podobný systém funguje v Litovelském Pomoraví.

„Na základě nasbíraných dat budou muset učinit rozhodnutí opět lidé, ale budeme mít podklady pro to, aby to rozhodování bylo co nejrychlejší. Aplikaci Vectobacu pak zajistí nejspíše drony, nebo případně letadla. Využijeme tak nejmodernější technologie v boji s odvěkým nepřítelem – komárem,” komentuje rodící se systém místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Vzorové Litovelské Pomoraví má na vybraných místech umístěné senzory, které poskytují informace o aktuálním zaplavení jednotlivých tůní a snímají třeba teplotu vody, vzduchu či okolní půdy. Tedy ukazatele, které mají vliv na vývoj komářích larev. Na základě dat ze senzorů pak na místo vyrážejí terénní pracovníci, kteří kvalifikovaně rozhodnou o případném postřiku. Tamější systém rovněž disponuje digitálními 3D modely území a jednotlivých líhnišť. V kombinaci s údaji o počasí a daty ze senzorů je model schopen predikovat i budoucí vývoj zaplavení jednotlivých tůní.

 

V případě Břeclavska se komáři mohou líhnout na výrazně větší rozloze, než je území kolem Litovle. Proto musí vzniknout specifický systém šitý na míru lokalitě soutoku Moravy a Dyje. Projekt má obsahovat průzkum území, navrhnout monitorovací systém líhnišť a vytvořit dostatečné personální kapacity nejen k odbornému posouzení stádia vývoje larev, ale také k následným zásahům. Systém musí být trvale aktivní, protože na zásah proti komářím larvám je vždy poměrně krátká doba. Jeho koordinátorem by měla být právě Břeclav jako obec s rozšířenou působností regionu, který je komáry postižený.

 

Tvorba celého systému je na samém počátku. Jeho výsledkem má být ochrana obyvatel obcí na Břeclavsku a Hodonínsku, jejichž katastrů se dotkne plánovaná CHKO Soutok. Ochrana proti komárům je mířena také na zvěř v lužních lesích.

S prostředky na realizaci systému má pomoci Ministerstvo Životního prostředí skrze dotační titul. Provoz postřiků v Jihomoravském kraji pak vychází na cca 2 miliony korun ročně.