Břeclav rozdělila na dotacích přes 24 milionů korun

Zastupitelstvo Města Břeclavi schválilo rozdělení dotací ve výši 24.180.000 korun. Dotační programy z rozpočtu města pro sport, kulturu a sociální oblasti byly vyhlášeny na podzim a také v letošním roce byly žádostí přijímány a vyhodnoceny ještě před koncem roku. Smyslem tohoto kroku je urychlit vyplácení dotací.

Vedení města zachovalo objem finančních prostředků i přes současnou vážnou situaci spojenou s pandemií covid-19, kdy došlo k razantnímu snížení daňových příjmů města.

„O výších dotací jsme rozhodovali v září letošního roku, kdy nebyla situace tak dramatická jako je nyní. Proto jsme rozhodli, že zachováme dotace v plné výši. Navíc jsme v příštím roce otevřeli i nový dotační titul Investice do sportovního prostředí,“ vysvětluje situaci místostarosta Richard Zemánek. „Kdybychom o finančních prostředcích v jednotlivých dotačních programech rozhodovali dnes, určitě by objemy peněz vypadaly jinak. Už nyní počítáme s tím, že pro rok 2022 budeme hledat prostředky opravdu těžko a budeme muset hodně krátit,“ upozornil místostarosta Richard Zemánek.

Celkem je v rozpočtu na rok 2021 na městské dotace vyčleněno 24.180.000 Kč, které byly rozděleny do devíti vyhlášených dotačních programů:

  • Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021.

Alokace = 12.500.000 Kč.

  • Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2021.

Alokace = 2.700.000 Kč.

  • Podpora činnosti v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi v roce 2021.

Alokace = 700.000 Kč.

  • Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2021.

1. kolo. - alokace = 3.600.000 Kč.

2. kolo – alokace = 2.230.000 Kč.

  • Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb na rok 2021.

Alokace = 800.000 Kč.

  • Fond malých sociálních projektů

Alokace = 350.000 Kč.

 

 V lednu 2021 budou ještě vyhlášeny dotační programy:

  • Individuální dotace pro rok 2021 – 500.000 Kč.
  • Podpora rozvoje cestovního ruchu pro rok 2021 - 300.000 Kč.
  • Investiční dotace pro rok 2021 - 500.000 Kč.

 

Už druhým rokem se v Břeclavi rozdělují dotace hned začátkem dalšího kalendářního roku a letos se při přidělování dotací postupovalo také podle nového systému podávání žádostí. Podmínkou získání dotace je vždy uzavření vyúčtování dotací předešlých, ke kterému dochází v průběhu podzimu. Tento postup umožňuje městu začít vyplácet dotace hned na začátku roku.