Břeclav se obrací ke své historii

Nápady pro Břeclav v rámci participativního rozpočtu vyhrál koncept panelů s historickými snímky. Vítězný návrh s názvem Proměny v čase získal ve finálním hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu 67 hlasů, na druhém místě skončil se 13 hlasy projekt vybudování nového veřejného pítka v centru města.

Předkladatelkou vítězného projektu „Proměny v čase – Instalace panelů s historickými snímky Břeclavi“ je Michaela Raclavská se spolunavrhovatelkami Sárou Strmiskovou, Kateřinou Brhelovou a Terezou Židelovou. Podle projektu si Břeclav za dobu své existence prošla mnoha architektonickými i urbanistickými změnami, kterých stojí za to si povšimnout. Autorky proto chtějí na zajímavá místa instalovat panely s historickými snímky daných míst včetně komentáře. Panely budou stát na vybraných místech přibližně na stejném úhlu pohledu, ve kterém byla místa vyfocena. Některé části Břeclavi zůstaly stejné, některé se v čase hodně změnily. Předpokládané náklady projektu jsou 99.617 Kč.

 

„Náměty a nápady na zlepšení života ve městě financujeme z tzv. participativního rozpočtu. Peníze jsou nyní limitovány částkou 100 tisíc korun, která není moc vysoká. Ukázalo se, že o projekty s nápadem je zájem. Proto jsme se rozhodli pro příští rok vložit do participativního rozpočtu dvakrát tolik, takže zájemci budou mít k dispozici 200 tisíc korun,“ přiblížil místostarosta Richard Zemánek další záměry vedení města. „Považujeme za důležité, aby měli občané možnost podílet se na věcech veřejných. Chceme, aby o věcech ve svém okolí mohli rozhodovat obyvatelé sami, proto jsme vyčlenili část rozpočtu města a dali lidem možnost rozhodnout, kam chtějí finance investovat,“ doplnil místostarosta Zemánek.

 

Návrhy bylo možné podávat v průběhu roku 2021 a projekty mohl předložit každý obyvatel s trvalým bydlištěm v Břeclavi nebo právnická osoba se sídlem ve městě. Maximální částka 100 tisíc vyčleněná pro participativní rozpočet zahrnuje náklady na vlastní realizaci, stejně jako nezbytné náklady na související dokumentaci. Garantem výzvy je Zdravé město.

 

Participativní rozpočet je jednou z forem účasti veřejnosti na rozvoji města. Do procesu jsou zapojeni přímo občané města. Ti předkládají své návrhy projektů, do kterých by chtěli investovat z rozpočtu města. O předložených návrzích potom občané hlasují, Výsledkem několika kol hlasování je rozhodnutí o vítězném projektu, který bude v následujícím roce realizován. Cílem je zlepšení kvality života ve městě a zvýšení podílu občanů na tvorbě města a změnách ve svém okolí.

 

Břeclav, 27. 12. 2021