Břeclav spojí síly s Brezovou a Pohořelicemi

Břeclavské zastupitelstvo ve středu 22. května schválilo uzavření dohody s městy Brezová pod Bradlom a Pohořelice o spolupráci na projektu Modrá - Cesta zpod Pálavy na Bradlo. Zároveň zastupitelé schválili předložení žádosti o dotaci z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na realizaci tohoto projektu.

Město Brezová pod Bradlom oslovilo města Břeclav a Pohořelice se společným projektem. Předpokládané celkové náklady činí pro všechny tři města přibližně 500.000 EUR tedy cca 13.500.000 Kč. Brezová pod Bradlom plánuje u mohyly M. R. Štefánika vybudovat nové informační centrum a novou rozhlednu. Město Břeclav bude žádat finanční prostředky na vybudování cyklostezky Včelínek (5.000.000 Kč) a vybavení turistického centra na zámku (1.500.000 Kč). Celkové náklady pro Břeclav tedy budou 6.500.000 Kč, dotace měla pokrýt 5.525.000 Kč. Pohořelice v rámci projektu získají vybavení turistického informačního centra a obnoví pěší cestu.

Vzhledem ke skutečnosti, že Břeclav má certifikované turistické informační centrum, nejvíc zkušeností a při realizaci projeku bude mít i největší investiční náklady, bude vedoucím partnerem projektu. 

Realizace projektu je přepokládána na období let 2020–2021. Protože žádost o dotaci je potřeba i nejpozději do 13. 6.2019 bylo nutné
svolat zasedání zastupitelstva města v mimořádném termínu.

22. 5. 2019