Břeclav zakázala na území města užívání zábavní pyrotechniky

Zastupitelé Břeclavi schválili obecně závaznou vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Cílem vyhlášky je opatření k zabezpečení veřejného pořádku, k ochraně bezpečnosti, zdraví, majetku, pohody bydlení a k ochraně před znečištěním, hlukem, záblesky a dalšími negativními vlivy, které způsobují používání zábavní pyrotechniky.

 

Zakázáno bude užívání a provozování zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů. Výjimku tvoří 31. prosinec od 18:00 hodin do půlnoci a 1. leden od půlnoci do 2:00 ráno.

„Už delší dobu se na nás obraceli občané, kteří žádali regulaci zábavní pyrotechniky ve městě. Protože jich bylo poměrně hodně, rozhodl jsem se vytvořit pracovní skupinu z kolegů napříč politickým spektrem a začali jsme pracovat na nové vyhlášce,“ přiblížil historii rozhodování místostarosta Richard Zemánek. „Při rozhodování jsme vzali v úvahu stížnosti maminek malých dětí, chovatelů domácích zvířat, starších spoluobčanů i odbornou literaturu, podle které trpí rachotem, výbuchy a blesky také hospodářská zvířata a zvěř žijící ve volné přírodě,“ doplnil Richard Zemánek.

 

Zákaz se nevztahuje ohňostrojné práce, které podléhají povolovací povinnosti a na ohňostroje a ohňostrojné práce, které podléhají ohlašovací povinnosti a nezastavěná území města.