Břeclav zakládá nadační fond. Pomůže talentovaným dětem

V tom, aby i děti z rodin v nepříznivé finanční situaci mohly rozvíjet svůj talent, pomůže nový Nadační fond města Břeclav. Jeho vznik posvětilo ve středu zastupitelstvo. Potkají se v něm peníze města, břeclavských firem i dalších dárců.

„Rozhodli jsme se pro vytvoření takového fondu na základě diskusí se sportovními kluby, sociálními službami i místními podnikateli,” říká místostarosta Jakub Matuška. „Všechno, co přinesla ekonomická krize posledních let, pociťují nejsilněji právě děti z problematických poměrů,“ zdůvodnil vznik fondu.

Fond má za cíl pomoci zejména talentovaným dětem ve chvíli, kdy by se museli vzdát svých nadějí kvůli finanční situaci rodiny,“ dodává.

Nadační fond by měl podporovat děti od pěti let, mladistvé a rané dospělé do 26 let věku. Zejména ty z problematických poměrů, kterým nepříznivá sociální situace nebo jejich zdravotní stav neumožňuje rozvíjet intelektuální, sportovní, hudební či umělecký talent. 

Příspěvek může jít na pomůcky, poplatky na kurz či kroužek, úhradu poplatků na školní družinu, školních obědů, internátu nebo koleje, úhradu nákladů s dojížděním, náklady spojené se školními akcemi nebo další vzdělání formou stipendia.

O přidělení a výši nadačního příspěvku rozhoduje sedmičlenná správní rada nadačního fondu. Ta je složená z dárců, zástupců organizací věnujících se práci z dětmi a politické reprezentace města.

Jedno dítě může dostat maximálně deset tisíc korun na školní rok. Podmínkou pro přidělení příspěvku z nadace bude mimo jiné bezproblémová školní docházka.

Zakládajícími členy nadačního fondu jsou vedle Města Břeclav také Městský sportovní klub Břeclav - oddíl fotbalu a Oddíl softballu TJ Lokomotiva Břeclav. Město do fondu do začátku vkládá 200 tisíc korun.

Jedním z prvních významných dárců jsou organizátoři Gastro Hockey Cupu, jehož letošní výtěžek putuje právě na konto nadačního fondu. Dohromady je již ve fondu bezmála 400 tisíc korun.