Břeclav získala miliony na sociální projekty

Mimořádně úspěšná byla Břeclav při získávání dotací na sociální projekty. Dohromady se podařilo získat přes dvacet milionů, díky kterým se zlepší šance na uplatnění osob z vyloučených lokalit a zároveň také bezpečnost města.

Už několik týdnů v Břeclavi působí další dva asistenti prevence kriminality. Díky téměř osmimilionové evropské dotaci je možné rozšířit řady těchto pomocníků městské policie na celkových šest.

Asistenti prevence kriminality se v ulicích města dlouhodobě osvědčují. První z nich začali v Břeclavi působit už v roce 2011, a to zejména v lokalitách s vyšším počtem osob ohrožených sociálním vyloučením. Za tu dobu se prokazatelně ukázaly pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí.

Působí ve dvojicích. Jednu mohou lidé potkávat u vlakového nádraží, v centru města a v okolních ulicích, zejména na Riegrově, Krátké a Na Zahradách. Druhá dvojice v centru vypomáhá, prioritně má však na starosti dění na sídlišti Na Valtické a v městské části Poštorná.

Dva nováčci se zatím u zavedených dvojic zaučují. Brzy již budou pracovat samostatně. Po následující tři roky, kdy jejich plat i vzdělávání bude pokrývat dotace, by měli dohlížet na širší centrum města. Jejich úkolem je mimo jiné zvýšit pocit bezpečnosti Břeclavanů a už jen svojí přítomností v problémové lokalitě přispívat k omezení kriminality. Nezanedbatelná je i jejich role mediátorů možných sousedských sporů. Kromě toho hlídají dodržování čistoty veřejných prostranství a asistují v komunitních aktivitách.

Téměř čtyři miliony korun získalo město na dotacích také na domovníky – preventisty. Do konce března roku 2026 tak může financovat dvě osoby, které bydlí přímo v lokalitě zmíněných ulic Riegrova, Krátká a Na zahradách, kde dohlížejí na pořádek. Právě díky domovníkům se tady již několik let daří udržovat klid a předcházet vzniku sociálního napětí a krizových jevů. Díky tomu se zvyšuje pocit bezpečí obyvatel nejen samotné lokality, ale jejího blízkého okolí. Evropská dotace zaplatí také vzdělávání domovníků v oblasti komunikace, bezpečnosti práce či první pomoci.

Nezanedbatelným efektem obou projektů je to, že umožní osobám pocházejícím a žijícím v sociálně vyloučených lokalitách nalézt své uplatnění na trhu práce, získat novou kvalifikaci a snadněji se začlenit mezi majoritu.

O to se snaží také projekt Technických služeb, které devadesátiprocentní dotaci z částky vyšší než 11 milionů korun využijí na tréninková pracovní místa. Během tří let budou pomáhat osmdesáti sociálně znevýhodněným lidem, kteří mají problém se začlenit do pracovního života. Namátkou může jít o lidi z lokalit ohrožených sociálním vyloučením, lidi se zdravotními problémy, záznamem v trestním rejstříku, procházejícím závislostmi, bez stabilního bydlení a rodinného zázemí. Cílem je, aby si tito lidé osvojili pracovní návyky a mohli si pak na trhu práce snadněji najít stabilní zaměstnání.

„Tento projekt realizujeme už podruhé, jeho cílem je přiblížit dlouhodobě nezaměstnané pracovnímu procesu a také jim poskytnout podporu v tom, aby si dali své ­- často pošramocené - životy do pořádku. Lidé z cílové skupiny by měli z projektu odejít se základními pracovními návyky, s plánem oddlužení a tak podobně. Zkrátka v nějaké stabilizované situaci. Zatím to funguje, spousta účastníků si našla trvalou práci. Nedaří se to ale samozřejmě u úplně všech,” shrnul místostarosta pro sociální věci Jakub Matuška.