Břeclavský senior

Dotační program JMK : Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok  2024

Název projektu: Břeclavský senior

Číslo smlouvy JMK:  JMK090750/24/OSV

Lhůta pro realizaci: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Poskytnutá výše dotace:  100 000 Kč

 

Cíl projektu:  Podpora seniorů v jejich aktivním životě prostřednictvím širokého spektra aktivit – vzdělávání, informovanost a poradenství v základních oblastech života, osvětové přednášky, trávení volného času formou společného tvoření nebo hraní společenských her.

 

Aktivity projektu:

1.    Zajištění informačního servisu týkajících se služeb poskytovaných seniorům ve městě Břeclav. Vybavení nového kontaktního místa.

2.    Kulturní a vzdělávací akce, volnočasové aktivity, neformální vzdělávání, tvořivé dílny, muzikoterapie, besedy se zajímavými osobnostmi, deskové hry, kvízy apod. Nákup potřeb pro volnočasové aktivity.

3.    Poradenství – právní, sociální, spotřebitelské, moderní technologie… poskytované bezplatně pracovníkem knihovny ve spolupráci s pracovníky OSV města Břeclav.

 

Spolupracující organizace:

Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace