Břeclavští jednali na ministerstvu o obchvatu

Na základě květnového jednání vlády v Břeclavi inicioval místostarosta města Svatopluk Pěček minulý týden jednání o břeclavském obchvatu na ministerstvu životního prostředí za účasti zástupce investora (ředitele závodu ŘSD Brno) a ředitele Agentury na ochranu přírody a krajiny.

Znovu se na ministerstvu ověřovala možnost samostatného zahájení výstavby neproblémové části obchvatu, která neprochází přes evropsky významnou lokalitu Natura (úsek mezi sjezdem z dálnice a komunikací Bratislavská). Tuto možnost navrhoval i premiér Babiš při návštěvě v Břeclavi. Ministerstvo však opět potvrdilo, že výstavbu obchvatu lze realizovat pouze jako celek dle již vydaného územního rozhodnutí.

Ale významného posunu bylo dosaženo v souvislosti s novelami stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. „Z uvedených novel zákonů vyplývá, že lze nezbytná povolení, potřebná k realizaci záměru obchvatu, vydat ještě před zajištěním funkčnosti uložených, kompenzačních opatření z důvodů průchodu části obchvatu přes evropsky významnou lokalitu Natura. Tudíž povolování stavby obchvatu a realizace kompenzačních opatření mohou být řešeny souběžně, čímž se přípravné práce na obchvatu urychlí,“ uvedl místostarosta Svatopluk Pěček a dodal: „Chceme zároveň občany ujistit, že současné vedení města dělá maximum možného, abychom se co nejdříve dočkali zahájení výstavby dlouho očekávaného obchvatu našeho města.“