Břeclavští jednali s vedením kraje o obchvatu i krajských silnicích

Bezpečná doprava po Břeclavi je jednou z hlavních priorit současného vedení města. Snahu ale komplikuje skutečnost, že nejvíce zatížené komunikace jsou ve vlastnictví státu či kraje.

Místostarosta Svatopluk Pěček a krajský zastupitel Milan Vojta proto iniciovali na začátku června jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem, jeho náměstkem pro dopravu Romanem Hanákem a náměstkyní pro majetek a investice Taťánou Malou, které se uskutečnilo v kanceláři hejtmana na půdě krajského úřadu.

DSC_0034.JPG

Při tomto jednání, kterého se účastnili zástupci Břeclavi Svatopluk Pěček, Jaroslav Válka, Milan Vojta, Lenka Raclavská a také David Fiala, ředitel Ředitelství silnic a dálnic Brno, byla shrnuta problematika dlouhodobě připravovaného obchvatu Břeclavi. Dále se jednalo také o stavu komunikací ve správě Jihomoravského kraje na území města Břeclavi, a to za účasti vedoucího odboru dopravy Rostislava Snovického a předsedy dopravního výboru Jana Nečase. Toto jednání souviselo s programovým prohlášením rady kraje, v němž je uvedena i obnova a údržba silnic II. a III. tříd a tam, kde je to možné a vhodné, také současné budování cyklopruhů. Na katastru města Břeclavi se jedná o následující komunikace: II/425 (Břeclav náměstí – Lanžhot), III/41417 (Břeclav – Poštorná – Lednice), III/05529 (Břeclav – Poštorná – hranice Rakousko směr Bernhardsthal), III/0221 (Břeclav – Ladná).

V rámci tohoto jednání upozornili zástupci břeclavské radnice na závažné nedostatky v bezpečnosti silničního provozu na krajských komunikacích:

- Špatně viditelné vodorovné dopravní značení (přechody, cyklopruhy) na ulicích 17. listopadu, J. Palacha, Sady 28. října.

- Bílá dlažba na krajích silnice Bratislavská (II/425), které se cyklisté vyhýbají a zvyšují tak riziko své kolize s vozidly.

- Poškozené nájezdy na most J. Fučíka.

- Havarijní stav silnice do Bernhardsthalu.

- Špatný stav silnice z Charvátské Nové Vsi do Lednice.

- Potřeba instalovat bezpečnostní prvky u přechodů pro chodce, kde nejsou zřízeny ostrůvky.

Místostarosta Svatopluk Pěček následně požádal náměstka hejtmana pro dopravu o projednání uvedených připomínek s kompetentními osobami Jihomoravského kraje a příspěvkové organizace Správa a údržba silnic. Doufejme tedy, že se postupem času a v dobré spolupráci kraje a města podaří uvedené nedostatky odstranit.