Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2023

Zastupitelé města Břeclavi schválili na svém posledním letošním jednání rozpočet města Břeclavi na rok 2023. Ten počítá s příjmy ve výši 675.084.000 Kč, s výdaji ve výši 772.257.000 Kč a splátkami úvěrů ve výši 12.000.000 Kč, takže plánovaný schodek je 97.173.000 korun. Do rozvojových investic půjde v roce 2023 celkem 134.362.000 Kč. Sestavování rozpočtu letos ovlivnil zejména nárůst cen energií a zákonný růst platů zaměstnanců.

„Energetická krize dopadá významně i na městský rozpočet, jsme proto v podstatě nuceni realizovat pouze ty investice, které budou podpořeny dotací. V rozpočtu je máme zahrnuty, je to ale největší možná suma. V následujících letech budeme s akcemi pracovat právě podle míry kofinancování,“ vysvětlil místostarosta Jakub Matuška.

 

S podporou dotací se počítá při investici zhruba 32 milionů korun do rekonstrukce Komenského nábřeží, při pokračování rekonstrukce zimního stadionu za 10 milionů korun, revitalizaci břeclavského zámku za zhruba 5 milionů nebo u rekonstrukce městského koupaliště za stejnou částku. V roce 2023 je plánována také investice 20 milionů korun do energetiky prostřednictvím projektů EPC, které zajistí městu v budoucnosti úspory nejen v energeticky náročných provozech, ale i ve všech veřejných budovách. V plánu investic se počítá také s regenerací bývalého cukrovaru za zhruba 2,7 milionu korun nebo s finanční podporou pro stavbu multifunkčních hřišť ve městě. V plánu je také podpora seniorského bydlení, pokračování revitalizace sídlišť nebo regenerace veřejných prostranství.

 

Hospodaření v roce 2022 skončí odhadem schodkem ve výši 59.729.000 Kč. Příjmy byly ve výši 724.755.000 Kč a výdaje 784.483.000 Kč. Splátky úvěru byly 12 milionů korun. V investicích se letos profinancuje 155.024.000 Kč. Rozpočet města Břeclavi na rok 2022 počítal se schodkem ve výši 117.634.000 Kč, takže pozitivní rozdíl je ve výši 57.905.000 Kč. Na příznivý výsledek mají vliv zejména tři zásadní skutečnosti – vyšší inkaso sdílených daní, změna v běžných výdajích a vyšší kapitálové výdaje. Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace bylo ale zároveň nutné v průběhu roku několikrát upravovat, a to zejména z důvodu navýšení platových tabulek nařízením vlády a neočekávaného nárůstu energií, které jsou ve výši 8.851.000 Kč. Součástí projednávaného materiálu k rozpočtu na rok 2023 jsou také střednědobé výhledy na léta 2024-25.

 

Financování rozpočtu a vybraných akcí ze schváleného akčního plánu města je zajištěno vlastními zdroji z financování běžného roku, z přebytků minulých let, z dotací EU, státního rozpočtu a státních fondů.