Bude poldr před břeclavským nádražím?

Břeclav vyhlásí veřejnou debatu o využití prostoru přednádraží

Nová studie řešení prostoru břeclavského přednádraží je na světě. Ke změnám původních představ přispěla také rekonstrukce historické budovy nádraží, která byla letos dokončena. Debaty o funkci a podobě této lokality probíhají ve městě dlouhodobě a jsou příležitostí vybudovat před nádražím v Břeclavi přívětivý prostor, který tu bude fungovat dlouhá léta.

„Vyslyšeli jsme názory občanů ke studii z roku 2017, která v podstatě rušila možnost parkování automobilů v této lokalitě. Při zadávání nové studie jsme zohlednili názory nejčastějších uživatelů nádraží – cestujících, autobusáků, cyklistů i taxikářů,“ říká místostarosta města Jakub Matuška. „Jejich pohled byl součástí našich úvah při hledání parametrů nové studie. Naším cílem bylo ochránit chodce a cyklisty, a oddělit je podle možností od automobilového provozu. Chtěli jsme řešení, které bude hezké a zároveň funkční. Hodně zeleně, snaha o zadržení dešťové vody a její další využití třeba pomocí suchého poldru, možnost krátkodobého parkování i odpočinku. Jde nám o to, aby měli cestující z Břeclavi lepší první dojem, aby vystoupili do příjemného prostředí, kde budou chtít zůstat déle než dnes.“

V nové nádražní budově bude umístěna služebna cizinecké policie, počítá se s železničním muzeem a nové sídlo tu mají posudkoví lékaři správy sociálního zabezpečení. Studie architekta Davida Kotka musí tedy počítat také s parkováním invalidů, policie nebo s místy pro taxikáře. Podařilo se mu v návrhu vyčlenit pro parkování dokonce o 12 míst více než je před nádražím dnes. Zároveň otevřel prostor přímo do městského parku novou cestou kolem kaple, která přivede návštěvníka přímo ke druhé sakrální památce na konci parku.

V souvislosti s novou studií uvažuje vedení města o dalším rozšíření možnosti parkování v okolí nádraží. Jednou z množností je výstavba parkovacího domu v prostoru bývalého autobusového nádraží a rozšíření počtu parkovacích míst, které jsou k dispozici dnes. Jednání se vedou také o získání dalších míst na parkování v objektu tzv. shopping centra. Město se už dnes snaží prostřednictvím rezidentního parkování vytlačit přespolní, kteří jezdí za prací do Brna a způsobují kolaps v okolí nádraží.

„Studie bude představena veřejnosti na velkoplošných panelech přímo na nádraží. Během prázdnin budeme sbírat zpětnou vazbu a potom necháme projekt dopracovat,“ doplňuje místostarosta Matuška. Na panelech před nádražní budovou a ve vestibulu nádraží si občané studii nejen prohlédnou, ale prostřednictvím QR kódů se budou moci zapojit do ankety a podělit se o svůj názor.

Vizualizaci projektu a anketu najdete také na všech komunikačních kanálech města – webové stránky, facebook, měsíčník Radnice, YouTube kanál i kabelová televize města BV1.

„Začátkem 20. století se Břeclavi říkalo ´malá Vídeň ´ a jezdili sem korzovat kolem Dyje a vychutnat si volné chvíle dokonce i obyvatelé Hodonína. Nová studie zapadá do naší koncepce vytvoření tzv. břeclavského bulváru, který povede od nádraží středem města až k zámku a jeho třetím vrcholem by měl být výhledově prostor bývalého cukrovaru,“ líčí představy o budoucí podobě Břeclavi místostarosta Matuška.

Odkaz na studii: https://drive.google.com/file/d/1DJ-nVBwo2tr25SCexVCwUrrMaykl_UoD/view?fbclid=IwAR0JoJCplxlINpZ0SNOtqMsJFqvr3GyF8B8MetdJSIPsCZQVQpBdkP88Mxc

Architekt David Kotek je součástí renomovaného ostravského Projekt studia, které má ve svých referencích například projekt úpravy prostoru před hlavním nádraží v Ostravě:

 

http://projektstudio.cz/portfolio/predprostor-hlavniho-nadrazi/