Byty pro seniory

Klíčové informace

  • V bytovém domě pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ulice Semiorů 1) je k dispozici jeho obyvatelům 81 bytů. 
  • Vlastníkem bytového domu je Město Břeclav.
  • Pronajímatelem a správcem bytů je Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav.

Aktuální informace najdete na webových stránkách Domova seniorů Břeclav