Noc kostelů

24. 05. 2019, 17:30 - 24. 05. 2019, 21:00


3240-plakat-noc-kostelu-web.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost Břeclav - Poštorná, Hlavní 1, e-mail: farnost@postorna.cz

Místo konání: kostel Navštívení Panny Marie Poštorná, Hlavní 1

Web: http://www.nockostelu.cz

Při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů zveme také do kostela v Poštorné.

Program - můžete přijít na kteroukoliv část programu:
17:30  Mše svatá
18:15  Komentovaná prohlídka kostela
19:00  Koncert (Schola s potenciálem, Schola Adventistů sedmého dne Břeclav, Varhanní sólo)
20:30  Modlitba za město Břeclav a požehnání
18:15  Během večerního programu je možnost výstupu na věž kostela až do 20:00 hodin.

Navštivte chrám, který denně míjíte. Neformálně, zdarma!