Tváře Břeclavi: Beseda s městským architektem Ing. arch. Karlem Bařinkou

3. 02. 2020, 17:00 - 3. 02. 2020, 20:00


3704-knihovna-tvare-breclavi-web.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Čech, tel.: 725 107 305, e-mail: info@knihovnabreclav.cz

Místo konání: Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9 - malý sál knihovny

Web: http://www.knihovnabreclav.cz

Srdečně zveme na veřejnou diskuzi s městským architektem Ing. arch. Karlem Bařinkou v malém sále knihovny.

Architekt města zájemce seznámí s připravovaným dokumentem Zásady pro výstavbu. Dokument stanoví pravidla pro investice ve městě, způsob přípravy a realizace veřejné infrastruktury pro rozvoj města. Přítomní budou seznámeni také s připravovanými Zásadami pro veřejná prostranství, které budou řešit požadavky na kvalitu veřejných prostranství ve městě. Z připravovaných projektů města se budete moci seznámit se záměrem revitalizace areálu cukrovaru a rekonstrukce krytého bazénu. Město již má představu, jak by areály měly vypadat, v současné době se formuluje zadání na oba projekty. Na oba projekty by měla být během letošního roku vypsána architektonická soutěž.

Diskuze zejména k výše uvedeným projektům města se předpokládá na závěr setkání.

Vstup volný.