Veřejné fórum Zdravého města

8. 04. 2019, 17:00 - 8. 04. 2019, 18:00


3127-verejne-forum-web.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Zdravé město Břeclav, kontaktní osoba: Ing. Lenka Černá, tel.: 519 311 359

Místo konání: Dům školství 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Web: http://https://www.facebook.com/events/410826279724948/

Přijďte si říct svůj názor!!!

Srdečně Vás zveme na Veřejné Fórum Zdravého města v Břeclavi, které se uskuteční 8. 4. 2019 v 17:00 hodin na Domě školství Břeclav.
Jedná se o veřejné projednání k celkovému rozvoji města Břeclavi a cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od našich občanů. Akce se zúčastní nejen zástupci veřejné správy, ale tímto zveme především Vás, širokou veřejnost.

Diskuse bude probíhat formou tematických oblastí přičemž se účastníci řadí do oblastí dle svého výběru a zájmu a poté formulují jednotlivé problémy či náměty.
Tématické oblasti pro Veřejné fórum Zdravého města Břeclav:
1. Občan a úřad, ekonomika,
2. Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby, bezpečnost občanů,
3. Životní prostředí, údržba,
4. Sociální problematika, socio-patologické jevy, sociální služby,
5. Vzdělání, volný čas, sport,
6. Kultura, památková péče a společenský život, cestovní ruch,
7. Doprava,
8. Stůl Mladých.

Z předložených problémů účastníci fóra společně stavoví svým hlasováním deset největších problémů – 10 P, které jsou nejzásadnější z pohledu obyvatel a jsou hlavním společným výstupem Veřejného fóra Zdravého města.
Výstupy akce jsou následně uvedeny ve veřejné anketě, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti.

Na akci bude také losování dárků pro účastníky a také je zajištěno občerstvení.