Částečná uzavírka ulice Stromořadní

Z důvodu havárie komunikace na ulici Stromořadní v blízkosti vlakového nádraží bude od začátku června zahájena její oprava. Délka pracovního místa bude o rozměrech šířka 3,5 m x 20 m, průjezdní profil zůstane 3,5 m. Opravy budou dokončeny 3. června 2020.

Grafické znázornění je k dispozici zde: https://ibb.co/XjpNjmM