Cena vodného a stočného na rok 2021

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností od 1. 1. 2021 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele. Celkem činí vodné a stočné 104,61 Kč/m3 včetně 10% DPH (vodné 49,94 Kč/m3, stočné 54,67 Kč/m3). Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní a provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.