Centrem Břeclavi projedou řidiči dřív

O týden dříve se v sobotu 15. května otevře pro průjezd hlavní dopravní tepna centrem Břeclavi.
Na ulici 17. listopadu skončily poslední práce na opravě havárie více než 100 let staré kanalizace. Investor, společnost Vodovody a kanalizace (VaK), dodržel harmonogram prací za bezmála 32 milionů korun a odevzdal komunikaci do provozu dříve.
„Trojstranná spolupráce města s Jihomoravským krajem a s Vodovody a kanalizacemi umožnila kompletní úpravy celého povrchu silnice. Udělali jsme všechno pro to, aby tato generální oprava zajistila, že silnice vydrží další desítky let,“ shodují se představitelé Břeclavi. „Za podporu Jihomoravského kraje velmi děkujeme, protože díky ní se podařilo opravit také kanálové vpusti po celé délce silnice a za výbornou profesionální spolupráci chceme poděkovat také společnosti Vodovody a kanalizace. Občanům děkujeme pochopení a za trpělivost, nebylo to lehké,“ dodává vedení města.
Slavnostního přestřižení pásky se za Jihomoravský kraj zúčastnili radní pro dopravu Jiří Crha a Roman Celý, předseda výboru pro dopravu. Mezi zúčastněnými nechyběl ani předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Milan Vojta. Přítomni byli také zástupci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a vedení zhotovitele stavby, společnosti VHS. Společně se starostou Břeclavi Svatoplukem Pěčkem a místostarosty Jakubem Matuškou a Richardem Zemánkem symbolicky otevřeli komunikaci pro veřejnost.
 
Po odstranění dopravního značení začne provoz na komunikaci v soboru 15. května 2021. Ke stejnému datu budou nastaveny semafory a křižovatky ve městě budou řízeny pomocí světelné signalizace. Do původního režimu se od soboty vrací také jízdní řády MHD. Zároveň se od pondělí 17. 5. 2021 obnovuje provoz všech prázdninových spojů u linek 561, 564, 566 a 567.
 
Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (VaK) řešila havarijní stav více než stoleté kanalizační stoky na ulici 17. listopadu a musela vyměnit celou poškozenou část stoky od kulturního domu a Komenského nábřeží na ulici 17. listopadu až ke kostelu sv. Václava. Práce trvaly od srpna 2020 po dobu čtyř měsíců, kdy investor komunikaci opravil ve čtyřech etapách. Práce byly před zimou přerušeny, aby byl umožněn průjezd městem v zimních měsících po provizorně upraveném povrchu. Nyní byly opravy kanalizace i povrchu definitivně dokončeny.