České i rakouské obce chtějí spolupracovat

V úterý 8. října odpoledne se z podnětu rakouské strany uskutečnilo ve Schrattenbergu setkání starostů a starostek z příhraničí, jehož cílem bylo navázání užší spolupráce.

Za rakouskou stranu se zúčastnili starostové a starostka ze Schrattenbergu, Herrnbaumgartenu, Poysdorfu, Bernhardsthalu a Wilfersdorfu. Za českou stranu se zúčastnili starostové a starostka z obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí LVA: Břeclav, Lednice, Valtice, Bulhary, Podivín, Hlohovec, Velké Bílovice, Rakvice a Přítluky. Užší spoluprací mají být tak vytvořeny podmínky pro navázání kontaktů občanů z obou stran hranice např. v oblasti kultury, školství a odbourávání jazykových bariér. Tuto spolupráci příhraničních obcí také aktivně podporuje paní velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková, která po dohodě s břeclavským starostou Svatoplukem Pěčkem na toto setkání vyslala i svou zástupkyni. Pro podporu zájmové činnosti občanů na obou stranách hranice je možné využít i Fondu malých projektů Rakousko-ČR.

Na závěr se zástupci zúčastněných obcí dohodli, že toto setkání bylo pro všechny velmi přínosné a proto se budou i nadále pravidelně, dvakrát ročně scházet, za účelem dalšího upevňování vzájemné spolupráce.

Schrattenberg-CZ-AT-Kennenlernen.jpg