Charvátská Nová Ves může třídit od domu jako první

V rámci pilotního projektu jsou stanoveny první svozové dny tříděného odpadu přímo od domů v Charvátské Nové Vsi.

Svoz bude probíhat o víkendech takto:

papír – 14. 12. a 28. 12.

plast – 15. 12. a 29. 12.

V uvedených termínech umístěte prosím před váš dům papírovou krabici/pytel/svázaný kartón vytříděného papírového nebo plastového odpadu.

První svozové dny tříděného odpadu od domů v Charvátské Nové Vsi se konají v rámci nového systému motivačního třídění odpadů (MESOH), o kterém jsme vás informovali v měsíčníku Radnice, na webu města, na facebookových stránkách, diskusích vedení města s občany v městských čtvrtích Břeclavi nebo na propagačních letácích.

Do poštovních schránek všech domácností v Břeclavi míří podrobné informace o tom, jak bude nový systém třídění odpadů vypadat a návod, jak můžete ušetřit na poplatku za odpad právě u vás doma.

Papír Krabice Břeclav.png