Chybí závěrná zídka. Opravy mostu se prodlouží

Po odkrytí živice na mostě Julia Fučíka stavebníci zjistili, že v místě dilatačního závěru chybí závěrná zídka a dochází k poklesu v přechodové oblasti mostu. Aby mohli dilatační závěry umístit, musí pracovníci nejdříve vytvořit závěrnou zídku. Technologie postupu těchto prací vyžaduje podle stavebníků délku cca dvakrát dvacet dnů. Hotovo by tak mělo být do konce října 2019.
 
Most zůstane při opravách nadále průjezdný v obou směrech. Žádáme cyklisty, aby respektovali dopravní značení, před mostem sesedli z kola a přešli po chodníku. Na situaci dohlíží strážníci městské policie.
 
Most Julia Fučíka je krajskou komunikací, kterou nechala opravit Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Oprava dilatačních spár mostu byla nanejvýš nutná. Pokud by provedena nebyla, stávající situace by za několik let vedla k poškození mostní konstrukce. Důsledkem by byla kompletní rekonstrukce celého mostu, tedy zásadně komplikovanější a rozsáhlejší opravy, které by pravděpodobně znamenaly zásadní dopravní omezení v podobě uzavření mostu. Kvůli technologickým postupům jsou zapotřebí také technologické přestávky.
18. 9. 2019