Co čeká Břeclavany v roce 2018?

Každý nový rok s sebou přináší řadu změn. Tady je stručný přehled toho, co nás v Břeclavi v roce 2018 čeká.

Teplo

Pro obyvatele bytů, které vytápí městská společnost Teplo Břeclav, je tady dobrá zpráva. Předběžná průměrná cena tepla pro rok 2018 byla stanovena na 636,73 Kč /GJ, což je o 10 Kč méně, než byla předběžná cena tepla 2017 (konečná bude spočítána až v únoru 2018). Teplo Břeclav má plyn i elektřinu dlouhodobě výhodně nasmlouvány.

Odpady

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu zůstávají v roce 2018 nezměněny (600 Kč za dospělého, 400 senioři nad 65 let a děti do 6 let).

Poplatky za psy

Také poplatky za psy zůstávají v roce 2018 beze změny. Za prvního psa v rodinném domě zaplatí majitel 500 korun/rok, za druhého a každého dalšího 700 korun. V ostatních domech činí poplatek 1000 a 1500 korun.  Jedinou změnou je, že majitel, který nechá psa opatřit čipem, nebude od poplatku osvobozen. Za samotné čipování ale stále platit nebude, tento poplatek za něj veterinářům uhradí město.

Voda

Za vodu naopak zaplatíme o něco více. Cena vodného pro rok 2018 byla společností Vodovody a kanalizace Břeclav stanovena na 45,42 Kč (včetně DPH), stočného na 49,45 Kč (vč. DPH). Celkem vodné a stočné tedy 94,87 Kč (v roce 2017 to bylo 92 Kč/m3).

Daň z nemovitosti

Koeficient daně z nemovitosti se v roce 2018 nezmění.

Městská hromadná doprava

K dílčím změnám v jízdních řádech autobusů MHD došlo od 10. prosince 2017. Aktuální jízdní řády MHD Břeclav najdete na http://bors.cz/sluzby-detail/jizdni-rady-mhd-breclav/34/

Cena jízdného zůstává nezměněna - dospělý zaplatí 20 Kč za jednu jízdu, při použití tzv. elektronické peněženky 10 Kč.

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V BŘECLAVI V ROCE 2018

Výměna semaforů na šesti křižovatkách (březen-srpen). Dlouho očekávaná akce je již připravena a smlouva s dodavatelem je podepsána, a jakmile to počasí dovolí, začne se s realizací.

Otevření nové obřadní síně na městském hřbitově (přelom června a července).

Výstavba cyklověže u nádraží (jaro). Základy byly vybudovány ještě v závěru roku 2017, jakmile to počasí dovolí, začne montáž věže.

Výstavba nového parkoviště u Nemocnice Břeclav (1. pololetí).

Rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží (1. pololetí).

Asfaltové povrchy na hrázích Dyje. V součinnosti s realizací protipovodňových opatření bude pokračovat i budování asfaltových tras pro cyklisty, a to v úseku Vídeňský most – Bratislavský most, cukrovarský most-Pastvisko.

Oprava ulice Na zahradách. Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu přijde řada i na nový asfaltový povrch.

 

CO NÁS JEŠTĚ V ROCE 2018 ČEKÁ?

Nový stavební zákon (od 1. ledna 2018).

• Nová obecně závazná vyhláška o technické mapě (od 1. ledna) přináší povinnost všem stavebníkům odevzdávat podklady v přesně stanovené digitální podobě.

Prezidentské volby. Podruhé v historii si budou občané České republiky volit svého prezidenta přímou volbou. První kolo volby se uskuteční 12. a 13. ledna, případný finálový duel dvou nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola bude na programu o dva týdny později, tedy 26. a 27. ledna.

Komunální volby. O novém složení městského zastupitelstva rozhodneme na podzim, pravděpodobně v říjnu.

• Další fáze EET (elektronické evidence tržeb). Pokud nedojde ke změně legislativy, začne 3. fáze EET fungovat od března 2018 (svobodná povolání, doprava, zemědělství aj.), 4. fáze by pak měla následovat od června 2018 (vybraná řemesla a výroba).