ČSÚ zahajuje další ročník šetření životních podmínek

Za několik dní začíná každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností, které organizuje Český statistický úřad. Odborně proškolení tazatelé osobně navštíví v období od 3. února do 27. května více než 11 tisíc domácností. Cílem je získat aktuální údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel.

„Většina respondentů, kteří se do šetření zapojí, s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. Nově bude osloveno 4 750 domácností z náhodně vybraných bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky, které jim položí tazatelé vybavení průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. Výsledky šetření jsou důležitým zdrojem informací pro hodnocení životní úrovně a příjmové situace domácností. Tato data jsou pak srovnatelná za 34 evropských států.

Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance českého statistického úřadu a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě.

Šetření s názvem Životní podmínky probíhá každoročně. Definitivní výsledky šetření za rok 2017 budou k dispozici v dubnu.

S případnými dotazy se občané mohou obrátit na Mgr. Michaelu Kolářovou z Krajské správy ČSÚ, která je pověřena řízením šetření Životní podmínky 2018 v Jihomoravském kraji.