Další kamera nabízí informace o dopravní situaci

Na internetových stránkách města mohou Břeclavané i přespolní sledovat aktuální dopravní situaci na průtahu městem prostřednictvím dvou kamer.

"Na základě požadavků občanů byla v loňském roce instalována on-line kamera na křižovatce supermarketu Lidl, aby občané mohli na webových stránkách města sledovat hustotu provozu a zařídit se podle dané situace při plánování svých cest autem. Nyní přibyla i další kamera na Lidické ulici u obchodního komplexu M1," uvedl místostarosta Svatopluk Pěček. Občané si aktuální dopravní situaci mohou kdykoliv prohlédnout na webu města v sekci Úřad a radnice/Dopravní situace (https://breclav.eu/urad/dopravni-situace).
"Třetí kamera bude ještě instalována v Poštorné u kostela tak, aby monitorovala dopravní situaci na ulici Hlavní. Tím bude pro občany zpřehledněn celý průtah městem," slíbil místostarosta Pěček.

Dopravní situaci lze on-line sledovat také na facebookové stránce Města Břeclav,  v levém menu stránky je položka Dopravní situace.