Dopravní studie parkování na Smetanově nábřeží

V Domě školství proběhla debata s občany z lokality mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Břetislavova. Tato lokalita je dlouhodobě terčem kritiky kvůli parkování, proto zadalo vedení města vytvoření dopravní studie parkování v této oblasti.

Obyvatelé této oblasti chtějí mít možnost parkování u svých domů a dlouhodobě si stěžují na křižovatky, které jsou nepřehledné díky zaparkovaným vozům. Často se jedná o automobily těch, kteří cestují do zaměstnání vlakem, a vozidla odstavují tam, kde nemusí platit parkovné.

O této situaci a navržených řešeních s občany diskutovali starosta města Svatopluk Pěček, autor studie Lukáš Pláteník ze společnosti ViaDesigne, velitel Městské policie Břeclav Stanislav Hrdlička, zástupce Policie ČR, vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení Města Břeclav Josef Darmovzal a předseda Dopravní komise Rady města Filip Šálek.

Celou studii na jsme pro vás připravili na tomto odkazu:  

https://breclav.eu/urad/breclav-organizace-dopravy-a-parkovani-smetanovo-nabrezi

Pro své připomínky můžete využít emailovou adresu, kam můžete zasílát své podněty:

anketa@breclav.eu