Děti se najedí ve školních jídelnách zdarma

Také v příštím školním roce dostanou děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin díky podpůrným programům ve školních jídelnách najíst zdarma.
Jihomoravský kraj nabídl městu Břeclav pomoc při zajištění pravidelně kvalitní stravy ve školních jídelnách pro děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Jedná se o děti ve věku 3-15 let, takže do projektu se mohou zapojit školní jídelny mateřských i základních škol. Letos se propojily dvě nabídky pomoci. Společnost WOMEN FOR WOMEN nabídla v rámci projektu „Obědy pro děti“ pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.
Konkrétně budou stravu zdarma poskytovat těmto dětem Mateřská škola Břetislavova, Základní škola a Mateřská škola kpt. Nálepky, Základní škola a Mateřská škola Kupkova a Základní škola Slovácká a Základní škola a Mateřská škola Na Valtické.
„Chceme tímto krokem pomoct rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Jedná se o dlouhodobou snahu, takže jsme rádi, že podpora bude pokračovat i v dalším školním roce,“ řekl místostarosta Richard Zemánek. "Rodiče, kteří chtějí zapojit své děti do těchto programů, mohou kontaktovat školu nebo školku, kam děti chodí. O podporu na následující školní rok mohou rodiče požádat na Úřadu práce," doplnil místostarosta Zemánek.
Členové Rady města odsouhlasili obě nabídky, takže stravování pro děti bude zajištěno i v příštím školním roce. Také v minulých letech se Břeclav zapojila do projektu, který dětem zajišťoval stravu zdarma. Podíl na financování není požadován, takže všechny obědy jsou plně hrazeny z uvedených projektů.